Milana

Kroz rad sa Anitom desila se moja lična transformacija – od osobe koja veruje isključivo umu/raciju, a ignoriše emocije i intuiciju, postala sam osoba koja veruje i zna da se najveća inteligencija i mudrost nalaze zapravo van uma.
Ovaj program daje pravu dozu teorijske osnove ali i praksu tj. konkretne primere i vežbe koje jačaju naše unutrašnje biće. Nakon njega naša intuicija i naš iskonski, autentični glas postaju mnogo glasniji i prepoznatljiviji a mi svesniji, samopouzdaniji i bliže svojoj prirodi i svrsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *