Blokade i razvoj intuicije

Blokade i razvoj intuicije

Blokade na koje nailazi razvoj intuicije koje mogu biti veoma suptilne ili, na prvi pogled, neprimetne. Mogu se javiti u vidu otpora, brige, negiranja, izgovora, nemogućnosti umirivanja uma i misli, distrakcije iz okruženja.

One mogu biti i jasne i ispoljavati se kroz strah, negativna uverenja, nasleđene obrasce ponašanja, nedostatak samopouzdanja, fokusa i prenaglašenu kontrolu.

Od samog dolaska na ovaj svet pa sve do poslednjeg dana života, dete uči i kroz učenje, ono razvija svoj intelektualni, mentalni i racionalni deo. Kasnije tokom života, birate da li ćete razvijati svoj intuitivni deo, da li ćete ga prihvatiti ili odbaciti i koliko ćete ga koristiti.


Kako životne okolnosti sprečavaju razvoj intuicije

Pošto nauka još uvek nije iznedrila jasnu definiciju intuicije, društvo je intuiciji dalo i prostor i slobodu. Prostor da velikim delom utiče na razvoj i evoluciju čoveka, a slobodu da bude na neki način “skrivena”.

Svaki čovek se rađa sa intuitivnim sposobnostima. Mnoge životne okolnosti i lične blokade mogu uticati na razvoj i primenu intuicije u vašem životu. Blokade mogu dolaziti iz raznih mesta unutar vas – iz vašeg svesnog i nesvesnog dela. Najveći deo blokada dolazi iz vašeg mentalno-intelektulanog dela koji uvek traži potvrdu intuicije u realnom vremenu.

Radom na otklanjanju ovih blokada možete napraviti više mesta za vašu intuiciju i poboljšati kvalitet vaše svakodnevice. Naravno, u početku su potrebni i vreme i disciplina kako biste došli do toga da vam korišćenje intuicije bude prirodni proces o kojem i ne razmišljate.


Šta se dešava kada počnete da koristite intuiciju

Kada dozvolite sebi da verujete intuiciji, u početku vam može izgledati da se sve u vašim životima raspada (menja). To se zaista i dešava jer kada počnete da koristite šesto čulo oslobađate se blokada koje vas sputavaju da intuiciju primenjujete. Samim tim vi se oslobađate svega što vam više ne koristi. Taj raspon može biti od materijalnih stvari, navika, pa do odnosa koji vas više ne ispunjavaju.

Ono što je lepo i podržavajuće je to što ćete videti kako počinju da se stvaraju nove forme i oblici u vašim životima. Oslobađanje od blokada i razvoj intuicije će vam dovesti nove ljude u život koji će podržavati vaš rast i razvoj, vašu evoluciju.

Sam početak rada na otklanjanju blokada može biti zahtevan, ali vi ćete brzo videti dobrobit, doćiće do lakoće i stvari će jednostavno stati na svoje mesto. Posledice će biti opšta dobrobit, ne samo za vas, nego i za vaše okruženje.

 

Instinkt, intelekt i intuicija. Mir. Razvoj intuicije. Unutrašnji glas. Tačka mira. 


Razlika između intuicije i instikta

  • Vaša intuicija komunicira sa vama iz vašeg najvišeg dela svesnosti, iz vašeg Višeg Ja. To čini nežno, suptilno, umirujuće.
  • Vaš instinkt komunicira sa vama iz nesvesnog dela, iz vašeg Nižeg Ja. To čini impulsivno, naglo, brzo, intenzivno, sa elementima straha i osećajem da treba da se zaštitite i spasete.

Vaše Više Ja i Niže Ja su neodvojivi delovi vas. Nisu ni dobar, a ni loš deo – oni su prosto to što jesu i imaju svoju svrhu u vašim životima. I intuicija i instinkt treba da se integrišu unutar vašeg bića, omogućavajući vam kvalitetniju i lakšu svakodnevicu.

  • Iz instikta reagujete kada se osećate ugroženo.

Tada se uključuje mehanizam koji vam kaže: „Bori se ili beži!“ Reakcija je impulsivna, brza i puna adrenalina.

Na primer, situacija kada vaš instinkt radi je kada se nalazite u ratnom okruženju, ili kada vam je doslovno život ugrožen. Tada vam instinkt vam pomaže da napravite najbolji izbor u cilju preživljavanja. Kada vam se ponovi slična situacija, skloni ste da iz instinkta identično reagujete kao i prvi put. Kao i kod intuicije, telo je relevantni pokazatelj koliko se osećate ugroženo u tom trenutku

  • Iz intuicije reagujete sa lakoćom.

Sigurno ste se našli u situacijama kada ste uradili stvari koje su se kosile sa zdravim razumom i okruženjem. To ste radili iz intuicije, iz unutrašnjeg osećaja koji je bio dominatniji nego racionalni deo.

Na primer, napuštate siguran posao jer shvatate da ne volite to što trenutno radite. Ili pokrećete sopstveni biznis, iako nemate detaljan plan. U tom trenutku nemate opciju B, a ni vaše okruženje vas ne podržava u odluci. Jedino što imate je unutrašnji osećaj da radite najbolju stvar u tom trenutku.

Ovo su samo neki od primera u kojima se vidi da intuicija može imati primat nad razumom. Verovati intuiciji znači ući što dublje u sebe i dotaći energiju koju osećate, a zatim je slediti verujući da će vas ona odvesti tamo gde želite biti i pružiti ono što hoćete.


Razvoj intuicije i sinhronizacija sa instinktom

Kada se instinkt i intuicija sinhronizuju, realizacija odluke je brža i efikasnija.

Instinkt je obojen strahom a intuicija mirom. Oni su dva polariteta unutar vas koja u datim momentima ili sarađuju ili rade svako za sebe, a to zavisi od stanja svesti u datom trenutku.

Veliki je izazov čuti i slušati svoj unutrašnji glas. Sam put i proces razvoja neke odluke koju ste doneli traži puno vere kako u vašu intuiciju tako i u sopstveni izbor. Negujući intuiciju unutar sebe, vaša autentičnost će dobiti na snazi, a tada ćete ostaviti jedan posve jedinstven trag u vašem okruženju i u vašem životu.

Saznajte da li svi posedujemo intuiciju, odnosno šesto čulo.