Vaše šesto čulo – intuicija

Koliko koristimo šesto čulo i kako sa njim komuniciramo?

Svaki čovek na planeti Zemlji poseduje pet čula u koja niko ne sumnja. O šestom čulu malo se zna, a sve se više govori. Intuicija je prisutna u vašim životima. Drugim rečima, ne postoji osoba koja je, svesno ili nesvesno, ne koristi.

 

Intuicija i deca

Deca intuiciju koriste spontano. Štaviše, ona je kod njih prisutnija nego logičko razmišljanje. Kao prvo, roditelj je taj koji će dete usmeravati na razvoj intelektualnih sposobnosti. Potom će tu ulogu preuzeti obrazovni sistem i detetovo okruženje. Ma koliko vremenom gubili kontakt sa ovom sposobnošću, ono što je sigurno jeste da se svi rađamo sa njom.

Od ranog detinjstva vas uče da ne treba verovati svojim osećanjima ni unutrašnjem glasu, ako nije podržan racionalno. Deca rano uče da treba da se usklade sa društvom i slede određena pravila. Dakle, navikavaju se da više veruju logičnom i racionalnom umu nego svojim osećajima. Na posletku, potiskuju svoje spontane impulse i rade ono što se od njih očekuje.

Čak i ako se dete pobuni protiv strogih pravila, ostaje zarobljeno u svojoj pobuni. Veoma retko dobija podršku da sledi svoj unutrašnji glas, izrazi sebe i živi svoju istinu. Intuicija se posledično utišava kod deteta. Upravo zato kada odraste u maloj meri koristi svoju intuiciju. Zaključno, više se oslanja na racionalni i analitički um, i iz tog dela sebe donosi veći deo bitnih životnih odluka.

Intuicija vaše šesto čulo

Nauka i intuicija

  • Karl Gustav Jung, nemački psihijatar, kaže “da je intuicija jedna od četiri psihološke funkcije, pored opažanja, mišljenja i osećanja. Intuicija je iracionalna psihološka funkcija koja predstavlja nesvesno opažanje i vrstu nesvesnog razumevanja određenih sadržaja.”
  • Osho, indijski guru, za intuiciju kaže da ne može biti naučno objašnjena, jer taj fenomen nema nikakve veze sa naukom i iracionalan je.
  • Psihologija je objašnjava na sledeći način: “ona je proces koji pruža čoveku sposobnost da poseduje znanje o nečemu i da to znanje stekne neposredno, bez analitičkog razmišljanja. Pri tome predstavlja sponu između svesnog i nesvesnog dela ljudskog uma, kao i između instikta i razuma.” (preuzeto sa sajta samoobrazovanje.rs)

Kako se javlja šesto čulo?

Intuicija se može ispoljavati na razne načine – najčešće kroz osećaj – ali se može javiti i vizuelno i auditivno. Ona komunicira sa vama kroz osećaj u telu. Ukoliko ste povezani sa svojim telom i uzemljeni, lako ćete je koristiti i razumeti šta vam taj intuitivni osećaj poručuje i koju vam smernicu daje.

Intuicija se može pojavljivati i kao vizija nekog događaja ili kao slika u vašem umu. Takođe je možete čuti kao glas/misao. Ako ste u mogućnosti da ga čujete, taj unutrašnji glas vam može dati jasne smernice kroz život.

Intelekt i intuicija

Vaš mentalni deo je veoma moćno oruđe čija je primena najbolja ukoliko pruža podršku i dopušta vašoj intuiciji da se izrazi. Tokom odrastanja su vas naučili da sumnjate u vašu intuiciju i da, pre svega, verujete vašem intelektu. Sada, kada se pojavi intuitivno osećanje vaš intelektualni deo počinje da sumnja i kaže: Mislim da to neće uspeti. Niko to ne radi na takav način, ili kakva glupa ideja. Primera ima mnogo, i verujem da se svako od vas mnogo puta našao u sličnoj situaciji.

Intuicija i donošenje dobrih odluka

Formula za donošenje ispravne odluke u životu ne nalazi se samo u vašoj intuiciji ili samo u vašem racionalnom delu. Rešenje je kada se ove dve vaše sposobnosti integrišu i kada podržavaju jedna drugu. Dakle, one nisu odvojene, već su podržavajuće i čovek ne može zanemariti nijednu od njih.

Takođe, bitni elementi uspešnog integrisanja intelekta i intuicije su vera i znanje. Pre svega, to znači verovati svom ličnom dubokom osećaju i verovati izražavanju tog osećaja kroz intelekt. Kao i postupati po njemu. Harmonizovanje intuicije i intelekta se postiže disciplinovanom primenom u svakodnevnom životu i primenom znanja potrebnih za razvoj intuicije.

Možda je baš sada pravi trenutak da se poradi na integrisanju intelekta i intuicije, i da intelekt nauči kako da izražava vaš intuitivni glas. Intelekt je po svojoj prirodi vrlo disciplinovan i strukturiran, i stoga vam ta disciplina može pomoći da od svog intuitivnog dela zatražite i dobijete usmerenje.

Naposletku, saznajte nešto više o 5 koraka korisnim za razvoj intuicije.