Energetski detoks

Savremeni čovek ima prirodnu potrebu da se izrazi i ostvari kao celovito biće.
I to jeste moguće! Sada!

Čovek prirodno teži harmoniji, kako unutar sebe tako i u materijalnom svetu. Kada svesno prihvatite da je ta harmonija kojoj toliko težite vaš izbor, uz jasnu nameru, posvećenost i trud, možete lako i uspešno postići harmoniju u svakodnevnom životu.

Vreme u kojem živite je veoma uzbudljivo i prepuno promena. Zbog vas samih i vašeg okruženja prirodno se pojavila potreba da očistite i harmonizujete sva četiri aspekta vašeg postojanja: mentalni, emotivni, telesni i duhovni. Tek kada očistite i harmonizujete ova četiri aspekata, dolazite do svoje celovitosti.

Tokom ovog programa proradićemo svaki od navedenih aspekata.

Mentalni ili umni aspekt predstavlja vaš intelekt. Sastoji se od vaših misli, stavova, verovanja i uverenja. U njemu se nalazi vaša sposobnost da mislite i zaključujete. On može biti vaš najbolji prijatelj ili najgori neprijatelj – izbor je na vama.

Emocionalni aspekt predstavlja vašu sposobnost da iskusite i osetite život. Ovaj aspekt je uslov za uspostavljanje odnose na nivou osećanja sa drugima i sa svetom oko vas, kao i sa vama samima. To je deo vas koji najbrže uči kroz odnose sa drugima. Harmonizacijom i čišćenjem emocionalnog nivoa vašeg bića, daćete sebi priliku da na nivou emocija i osećanja doživite najširi spektar ljudskog iskustva.

Telesni aspekt uključuje vašu sposobnost da preživite i napredujete u materijalnom svetu. Kada razvijete vaš fizički aspekt, tada vodite računa o vašem telu, osluškujete šta vam ono govori i koje su njegove potrebe. Telo je instrument koji će vam uvek nepogrešivo pokazati koji još aspekti vašeg bića nisu harmonizovani te da im je potrebna dodatna nega i posvećenost.

Duhovni aspekt je vaša unutrašnja suština. Vaša svesnost se razvija na vašem duhovnom nivou bića, ali sa vama komunicira kroz vaše telo. Duhovni aspekt obezbeđuje temelje za razvoj svih ostalih nivoa. Duhovni aspekt vam omogućava da osetite i vidite vašu životnu svrhu.

Zapadna kultura je uglavnom usmerena na razvoj mentalnog i fizičkog aspekta. Kao posledicu takvog razvoja, celokupno društvo je dobilo brz tehnološki razvoj i ogroman napredak na fizičkom planu. Nažalost, ljudi su velikim delom odbacili rad na razvoju emocionalnog i duhovnog aspekta.

Na duhovnom aspektu zapadna kultura je lišena osećaja svrhe, gubi se veza sa prirodom i osećaj međusobne povezanosti sa svim živim bićima. Emocionalno se izgubio osećaj pripadnosti porodici i zajednici.

Harmonizacija i čišćenje ova četiri aspekta je najveća avantura savremenog čoveka i istinski zadatak za ceo život.

Kada jednom prihvatite da je ovo putovanje a ne cilj, biće vam lakše da se nosite sa izazovima na tom putovanju. Ono što vam je potrebno na tom putovanju je veliko strpljenje, saosećajnost i prihvatanje sebe u celokupnom procesu harmonizacije i čišćenja sva četiri aspekta vašeg postojanja. Pored toga, potrebna vam je zahvalnost za iskustvo i svesnost da će vam to poboljšati kvalitet života.

Jer je život sam po sebi vaš najbolji učitelj, on nas vodi i gura u smeru u kom treba da idete.

Program se sastoji od minimum 3 do maksimum 6 sesija. Broj sesija zavisi od potreba klijenta i utvrđuje se na licu mesta, nakon prve sesije. Sesije će biti raspoređene u vremenske intervale koji odgovaraju i prijaju potrebama klijenta.