Blokade razvoja intuicije

Blokade koje sprečavaju razvoj intuicije u realnom žvotu mogu biti veoma suptilne i neprimetne na prvi pogled. Mogu se javiti u vidu otpora, brige, negiranja, izgovora, nemogućnosti umirivanja uma i misli, distrakcije iz okruženja.

One takođe mogu biti i veoma jasne i ispoljavati se kroz strah, negativna uverenja, nasleđene obrasce ponašanja, nedostatak samopouzdanja, nedostatak fokusa i prenaglašenu kontrolu.

Od samog dolaska na ovaj svet pa sve do poslednjeg dana života, dete uči i kroz učenje, ono razvija svoj intelektualni, mentalni i racionalni deo. Kasnije tokom života, birate da li ćete razvijati svoj intuitivni deo, da li ćete ga prihvatiti ili odbaciti i koliko ćete ga koristiti u svakodnevnom životu.


Kako životne okolnosti i blokade sprečavaju razvoj intuicije

Pošto nauka još uvek nije iznedrila jasnu definiciju intuicije, društvo je intuiciji dalo i prostor i slobodu. Prostor da velikim delom utiče na razvoj i evoluciju čoveka, a slobodu da bude na neki način “skrivena”.

Jedno sigurno znate: svaki čovek se rađa sa intuitivnim sposobnostima, ali mnoge životne okolnosti i lične blokade mogu uticati na razvoj i primenu intuicije u vašem svakodnevnom životu.

Ono što blokira vašu intuiciju može dolaziti iz raznih mesta unutar vas – iz vašeg svesnog i nesvesnog dela. Najveći deo blokada dolazi iz vašeg mentalno-intelektulanog dela koji uvek traži potvrdu intuicije u realnom vremenu.

Radom na ovim blokadama (na njihovom otklanjanju) možete napraviti više mesta za vašu intuiciju i poboljšati kvalitet vaše svakodnevice. Naravno, u početku su potrebni i vreme i disciplina kako biste došli do toga da vam korišćenje intuicije bude prirodni proces o kojem i ne razmišljate toliko.


Šta se dešava kada počnete da koristite intuiciju

Kada dozvolite sebi da verujete intuiciji, u početku vam može izgledati da se sve u vašim životima raspada (menja). To se zaista i dešava jer kada počnete da koristite svoje šesto čulo oslobađate se blokada koje vas sputavaju da intuiciju primenjujete u stvarnom životu. Samim tim menjanjem, vi se oslobađate svega što vam više ne koristi. Taj raspon može biti od materijalnih stvari, navika pa do odnosa koji vas više ne ispunjavaju.

Ono što je lepo i podržavajuće je to što ćete videti kako počinju da se stvaraju nove forme i oblici u vašim životima. Oslobađanje od blokada i korišćenje intuicije će vam dovesti nove ljude u život koji će podržavati vaš rast i razvoj, vašu evoluciju.

Sam početak rada na otklanjanju blokada može biti malo zahtevan, ali vi ćete brzo videti dobrobit, doćiće do lakoće i stvari će jednostavno stati na svoje mesto. Posledice će biti opšta dobrobit: ne samo za vas, nego i za vaše okruženje.


Kako prepoznati razliku između intuicije i instikta.

Vaša intuicija komunicira sa vama iz vašeg najvišeg dela svesnosti, iz vašeg Višeg Ja. To čini nežno, suptilno, umirujuće. Vaš instinkt komunicira sa vama iz nesvesnog dela, iz vašeg Nižeg Ja. To čini impulsivno, naglo, brzo, intenzivno, sa elementima straha i osećajem da treba da se zaštitite i spasete sebe.

I vaše Više Ja i vaše Niže Ja su neodvojivi „deo“ vas. Nisu ni dobar, a ni loš deo – oni su prosto to što jesu i imaju svoju svrhu u vašim životima. I intuicija (koja dolazi iz aspekta „Više Ja“) i instinkt (koji dolazi iz aspekta „Niže Ja“) treba da se integrišu unutar vašeg bića i da vam služe u životu, omogućavajući vam kvalitetniju i lakšu svakodnevicu.

Iz instikta reagujete kada se na bilo kom nivou osećate ugroženo. Tada se uključuje mehanizam koji vam kaže: „Bori se ili beži!“ Ta reakcija je impulsivna i brza i puna je adrenalina. Kao i kod intuicije, telo je taj relevantni pokazatelj koliko se osećate ugroženo u tom trenutku.

Jedna ekstremna situacija kada vaš instinkt nepogrešivo radi je kada se nalazite u ratnom okruženju, kad vam je doslovno život ugrožen, kad od dva zla morate da izaberemo jedno. Instinkt vam pomaže da napravite najbolji izbor u cilju preživljavanja.

Kada vam se u životu ponovi ista neprijatna situacija, skloni ste da iz instinkta potpuno identično reagujete kao i prvi put.


Često su instinkt i intuicija u saradnji i delaju zajedno

Kada se poklope i sinhronizovano rade, realizacija neke odluke je brža i efikasnija.

Instinkt je obojen strahom a intuicija mirom. Oni su kao dva polariteta koja se nalaze unutar vas i koja u datim momentima ili sarađuju ili rade svako za sebe, a to zavisi od stanja svesti u datom trenutku.

Sigurno ste se puno puta našli u situacijama kada ste uradili neke stvari koje su se kosile sa zdravim razumom i okruženjem. Tek kasnije ste videli da ste to radili iz intuicije, iz svog unutrašnjeg osećaja koji je bio dominatniji nego racionalni deo.

Na primer: napuštate posao jer shvatate da zaista ne volite to što trenutno radite. U tom trenutku nemate opciju B i ne znate kako ćete naći drugi posao, a ni vaše okruženje vas ne podržava u tome. Jedino što imate je onaj unutrašnji osećaj da radite najbolju moguću stvar u tom trenutku.

Drugi primer, otpočinjete sopstveni posao jer imate jak unutrašnji osećaj da vi to možete, a nemate detaljne korake i plan za narednih par godina. Znate da nema sto posto garancije za uspeh i da su izazovi na svakom koraku, ali vi se ipak odlučujete da poslušate svoj unutrašnji osećaj!

Ovo su samo neki od primera u kojima se vidi da intuicija može imati primat nad razumom. Verovati intuiciji znači ući što dublje u sebe i dotaći energiju koju osećate, a zatim je slediti verujući da će vas ona odvesti tamo gde želite biti i pružiti ono što hoćete.

Veliki je izazov čuti i slušati svoj unutrašnji glas. Sam put i proces razvoja neke odluke koju ste doneli traži puno vere kako u vašu intuiciju tako i u sopstveni izbor. Negujući intuiciju unutar sebe, vaša autentičnost će dobiti na snazi, a tada ćete ostaviti jedan posve jedinstven trag u vašem okruženju i u vašim životima.