Važno je prihvatanje stvari koje ne možete da promenite

Jednostavne metode za prihvatanje stvari koje ne možete da promenite

Davnih dana moj psihoterapeut mi je govorio: “Ne morate baš sve znati do detalja. Nekada je dovoljno prihvatanje stvari koje ne možete da promenite. Važno je razumeti ljude, događaje i situacije baš takve kakve jesu, pogotovu kada ne možete da utičete na njihov ishod. Vera u božanski plan i životni put vam mogu pomoći da se prepustite i prigrlite život.”

Na samom početku to me je pomalo frustiralo i ljutilo. Moja priroda je bila takva da se do detalja bavim onim na čemu radim. Želela sam da razumem svaku sitnicu, na svim nivoima, kako bih mogla “to nešto” ili “tog nekog” da prihvatim. Vremenom sam, uz pomoć brojnih tehnika i rada na otpuštanju kontrole i strahova, stekla poverenje u život. Počela sam da prihvatam ljude, događaje i sitacije bez prosuđivanja, analiziranja i ispitivanja.

Do pozitivne promene i u vašem životu će doći onog momenta kada primenite sledeće jednostavne metode za prihvatanje stvari koje ne možete da promenite.

Važno je prihvatanje stvari koje ne možete da promenite. Da prihvatim ono što ne mogu da promenim.
Ako ne možete da promenite stvari možete otvoriti srce

Otvoreno srce je srce koje voli i koje je spremno da prihvati sve što mu dolazi kao dar od boga bez obzira da li je dobro ili loše. Da biste bili u stanju da prihvatite stvari koje vam život donese potrebno je da uradite jedan važan korak. Taj korak se zove ljubav prema sebi i prihvatanje sebe baš takvi kakvi jeste u svakom trenutku.


Prihvatanje i ljubav prema sebi je siguran put ka promeni

Ljubav prema sebi je veoma slojevit rad. Obuhvata upoznavanje senke (niže ja) i svetla (više ja). Moja praksa je pokazala da ljudi lakše prolaze kroz proces spoznaje i prihvatanje svoje senke, nego svog svetla. Verovatno da je čovekova priroda spremnija da lakše isceli svoje loše strane (laž, manipulacija, bele laži, osuđivanje, iluzije, izdaja, zavist, ljubomora, ljutnja, bes itd.) i da ih prigrli u odnosu na prihvatanje svetlosti (samilost, ljubav, bezuslovna ljubav, mudrost, strpljenje, razumevanje, zahvalnost, vera itd.) unutar nas samih.

Znaćete da volite sebe ako

  • prihvatite svoje telo takvo kakvo jeste u sadašnjem trenutku,
  • u drugim osobama vidite vaš odraz ljubavi,
  • iskazujete nežnost prema svom unutarnjem detetu,
  • pokazujete empatiju, saosećajnost, samilost, itd.


Najčešći otpori na putu prihvatanja

Jedan od najvećih izazova na putu zvanom prihvatanje jeste naučiti kako ne pružati otpor tj. kako prihvatiti nekog ili nešto što ne rezonira sa vašim uverenjima. Pružanje otpora može da vodi u ljutnju, osećaj nepravde, isključivost, osećaj tuge, nemoći i straha.

Da biste se izborili sa takvim emocijama zaustavite se na sekund i primenite određenu vežbu disanja koja vas može vratiti u sadašnji trenutak i telo. Nauka je dokazala da osećaj straha traje 120 sekundi što vam daje mogućnost da se za to vreme oslobodite negativnih impresija.

Nakon ove vežbe uradite introspekciju. Zagledajte se unutar sebe i zapitajte se Šta to kod sebe ustvari ne prihvatam? Druge osobe i situacije su vaš odraz u ogledalu. Možete izabrati da budete u otporu i ljuti na život, boga, porodicu i okruženje ili da uđete u prihvatanje i izaberete odgovornost za sebe i svoj život. Izbor je samo vaš.


Vera i poverenje u životni proces je ključ

Kada se nalazite u otporu možete se zapitati kome više verujete, svom intelektu (umu) ili svojoj intuiciji (osećaju). U momentima kada osećate da određenu osobu ili situaciju ne možete da prihvatite, preporučljivo je da vodite vaš mini dnevnik. Zapisujte misli koje idu iz intelektualnog dela i osećaje koji dolaze iz intuicije.

Kada napišete na papir svoj izazov i ono što mislite i osećate u vezi toga, lakše dolazite do šire slike. Prestajete da se bavite spoljnim okidačem, i ostajete fokusirani na svoj unutrašnji sadržaj (misli, osećanja, osećaji itd).

Kratke meditacije tokom kojih možete osluškivati šta vam vaš intuitivni deo poručuje takođe mogu biti od pomoći. Integracijom intelektualnog i intuitivnog dela dolazite do uvida da vera u božanski plan i poverenje u životni tok vode u prihvatanje situacija koje ne možete da promenite.

Kada imate jasan osećaj da se sve dešava sa razlogom i za vaše najviše dobro, kada možete da sagledate širu sliku i da mirno, otvorenog srca sa ljubavlju i zahvalnošću, bez osuđivanja, sagledate to što niste mogli da prihvatite, znajte da ste otvorili svoje srce.

Sada ste spremni da prihvatite i ono što niste mogli da promenite, prepuni ljubavi prema sebi i životu.

Zavolite sebe još jače, i svakodnevno praktikujete ljubav prema sebi i drugima u ova 4 jednostavna koraka.