top of page
Space

Unutrašnji glas

Svaki čovek na planeti Zemlji poseduje pet čula, a o šestom čulu, našoj intuiciji, malo se zna, iako se sve više govori. Ne postoji osoba koja ne koristi ovu sposobnost, svesno ili nesvesno, samo je pitanje u kojoj meri i koliko je to korišćenje zastupljeno u njenom svakodnevnom životu.  


Deca spontano koriste intuiciju, šta više, ona je kod njih zastupljenija nego logičko razmišljanje. Intuicija kod dece se spontano manifestuje, a u početku je roditelj je taj koji dete usmerava na razvoj intelektualnih sposobnosti a kasnije, u detinjstvu, to će činiti obrazovni sistem i okruženje. Ono što je jasno je da se mi rađamo sa tom sposobnošću! Dalje, kroz život, učimo na koji način ćemo koristiti našu intuiciju, poznatiju kao naš UNUTRAŠNJI GLAS.

Intuicija nas može učiniti efikasnim i aktivnim u svakoj situaciji. 

Svakoga trenutka, mi intuitivno primamo informacije, ali jednostavno toga nismo svesni. Svoj UNUTRAŠNJI GLAS koristimo u svim praktičnim i razumskim odlukama koje svakodnevno donosimo - od izbora obroka do izbora posla, pa čak i bračnog partnera. 
 

Veština efikasnijeg korišćenja intuicije sastoji se u tome da nesvesne podatke koje nam intuicija pruža stavimo negde gde ih naša svest može protumačiti. Da bi se takav nesvesni proces stavio pod kontrolu, treba vremena.

 

Takođe, makar u početku, neophodno je nečije vođstvo. Prvenstveno jer, ono što blokira našu intuiciju, može dolaziti iz raznih mesta unutar nas, iz našeg svesnog ili nesvesnog, a mi nismo u stanju da ta mesta odmah prepoznamo. Blokade koje nas sprečavaju da koristimo intuiciju u realnom žvotu mogu biti veoma suptilne i neprimetne na prvi pogled. Mogu se javiti u vidu otpora, brige, negiranja, izgovora, nemogućnosti umirivanja uma i misli, distrakcije iz spoljnog okruženja. Mogu, takođe, biti veoma jasne i ispoljiti se kroz strah, negativna uverenja, nasleđene obrasce ponašanja, kroz nedostatak samopouzdanja, nedostatak fokusa, prenaglašenu kontrolu.

Radom na prepoznavanju i otklanjanju ovih blokada napravićemo više mesta za našu intuiciju i tako poboljšati kvalitet svakodnevnog života.

Naš unutrašnji glas, naša intuicija, pomaže da živimo našu autentičnost u svakom segmentu života. 

 

Ovaj grupni program dizajniran je u formi online radionice i namenjen je svima vama koji želite da naučite kako da, u svakodnevnom životu, čujete, saslušate, poslušate i primenjujete svoj “unutrašnji glas”, to jest, vašu intuiciju.
 

Na ovoj online radionici naučićete:

 - šta je intuicija,

 - odakle intuicija dolazi, 

 - kako je prepoznajemo,

 - na koji način je koristimo,

 - kako da prepoznamo blokade u korišcenju našeg unutrašnjeg glasa

 - koji korci su potrebni da nam svakodnevnica bude lakša uz unutrašnji glas,

 - kako detektovati suptilne poruke naše intuicije

 - šta je integrisanje intuicije i instikta.

 

Webinar se sastoji od predavanja i raznih kreativnih domaćih zadataka i meditacija koje ćete samostalno raditi između dva susreta. Interaktivan je, iskustven i dinamičan.

Sastoji od tri susreta, između kojih je razmak od 15 dana.

Novi termini webinara "Unutrašnji glas" su:

 

02.02.2023 u 20h

 16.02.2023 u 20h

02.03.2023 u 20h

O finansijskom ulaganju za webinar me možete kontaktirati preko kontakt forme ili socijalnih mreža!

Prijave za online radionicu možete izvršiti putem emaila

Kroz rad sa Anitom desila se moja lična transformacija - od osobe koja veruje isključivo umu/raciju, a ignoriše emocije i intuiciju, postala sam osoba koja veruje i zna da se najveća inteligencija i mudrost nalaze zapravo van uma.
Ovaj program daje pravu dozu teorijske osnove ali i praksu tj. konkretne primere i vežbe koje jačaju naše unutrašnje biće. Nakon njega naša intuicija i naš iskonski, autentični glas postaju mnogo glasniji i prepoznatljiviji a mi svesniji, samopouzdaniji i bliže svojoj prirodi i svrsi.

 

Milana

© 2021 by Anita Jakovljević

bottom of page