top of page
Search

Intuicija – Vaše šesto čulo

Updated: Dec 28, 2022


Svaki čovek na planeti Zemlji poseduje pet čula u koja niko nikada ne sumnja. O šestom

čulu, vašoj intuiciji, malo se zna, a ipak sve više se govori. Intuicija je toliko prisutna u vašim

životima da ne postoji osoba koja, svesno ili nesvesno, ne koristi ovu sposobnost. Samo je

pitanje koliko je to korišćenje zastupljeno u svakodnevnom životu i kako komunicirati sa

šestim čulom.


Koristite vaše šesto čulo kao deca


Deca intuiciju koriste spontano - ona je kod njih prisutna više nego logičko razmišljanje.

Intuicija kod dece se spontano manifestuje. Roditelj je taj koji će, makar u početku, dete

usmeravati na razvoj intelektualnih sposobnosti. Kasnije u detinjstvu, tu ulogu će preuzeti

obrazovni sistem i detetovo okruženje.


Međutim, ma koliko vremenom gubili kontakt sa ovom sposobnošću, ono što je sigurno

jeste da se svi rađamo sa njom.


Od ranog detinjstva vas uče da ne treba verovati ni svojim osećanjima ni unutrašnjem

glasu, ako on nema potvrdu u realnosti ili ako nije podržan mentalno/racionalno. Deca

veoma rano uče da treba da se usklade sa ljudima oko sebe i slede određena stroga

pravila. Pored toga navikavaju se da više veruju logičnom i racionalnom umu nego svojim

osećajima, potiskuju svoje spontane impulse i rade ono što se od njih očekuje.


Čak iako se dete pobuni protiv svih ovih strogih pravila, ostaje zarobljeno u svojoj pobuni.

Veoma retko dobija podršku da sledi svoj osećaj i intuiciju, izrazi sebe i živi svoju istinu. Na

ovakav, nepodržavajući način, intuicija se utišava kod deteta. Kada odraste, u jako maloj

meri koristi svoju intuiciju. Prosto, više se oslanja na racionalni i analitički um i iz tog dela

sebe donosi veći deo bitnih životnih odluka.


Šta nauka kaže o intuiciji?


Dugi niz godina nauka se bavi izučavanjem intuicije i došli su do raznih otkrića. Za

psihologiju je ona večita tema i puno psihologa, filozofa, mistika i gurua je pokušavalo da

objasni pojam intuicije.


Karl Gustav Jung kaže “da je intuicija jedna od četiri psihološke funkcije, pored opažanja,

mišljenja i osećanja, te da je intuicija iracionalna psihološka funkcija koja predstavlja

nesvesno opažanje i vrstu nesvesnog razumevanja i određenih sadržaja.”


Osho, indijski guru, za intuiciju kaže da ne može biti naučno objašnjena jer sam taj fenomen

nema nikakve veze sa naukom i iracionalan je.


Psihologija je objašnjava na sledeći način: “ona je proces koji pruža čoveku sposobnost da

poseduje znanje o nečemu i da to znanje stekne neposredno, bez analitičkog razmišljanja,

pri čemu predstavlja sponu između svesnog i nesvesnog dela ljudskog uma, kao i između

instikta i razuma.” (preuzeto sa sajta samoobrazovanje.rs)


Kako se intuicija javlja


Intuicija se može ispoljavati na razne načine - najčešće kroz osećaj - ali se može javiti i

vizuelno i auditivno. Intuicija komunicira sa vama kroz osećaj u telu. Ako ste povezani sa

svojim telom i uzemljeni, lako ćete je koristiti i razumeti šta vam taj intuitivni osećaj poručuje i koju vam smernicu daje.


Intuicija se može pojavljivati i kao vizija nekog događaja ili kao slika u vašem umu. Takođe

je možete čuti kao glas/misao. Ako ste u mogućnosti da ga čujete, taj unutrašnji glas vam

može dati jasne smernice kroz život.


Bitni elementi uspešnog integrisanja intelekta i intuicije


Vaš mentalni deo je veoma moćno oruđe čija je primena najbolja ukoliko pruža podršku i

dopušta vašoj intuiciji da se izrazi. Tokom odrastanja su vas naučili da sumnjate u vašu

intuiciju i da više verujete vašem intelektu. Sada, kada se pojavi intuitivno osećanje vaš

intelektualni deo počinje da sumnja i kaže: Mislim da to neće uspeti. Niko to ne radi na

takav način, ili kakva glupa ideja...Primera ima puno i verujem da se svako od vas mnogo

puta našao u sličnoj situaciji.


Rešenje za donošenje ispravne odluke u životu ne nalazi se samo u vašoj intuiciji ili samo u

vašem racionalnom delu. Rešenje je kada se ove dve vaše sposobnosti integrišu i kada

podržavaju jedna drugu. One nisu odvojene, već su podržavajuće i čovek ne može

zanemariti nijednu od njih.


Bitni elementi uspešnog integrisanja intelekta i intuicije su vera i znanje. Praktično, to znači verovati svom ličnom dubokom osećaju i verovati izražavanju svog ličnog osećaja kroz

intelekt. Kao i postupati po tom osećaju u svakom trenutku. Harmonizovanje intuicije i

intelekta se postiže disciplinovanom primenom u svakodnevnom životu i primenom znanja

potrebnih za razvoj intuicije.


Možda je baš sada pravi trenutak da se poradi na integrisanju intelekta i intuicije i da

intelekt nauči kako da izražava vaš intuitivni glas. Intelekt je po svojoj prirodi vrlo disciplinovan i struktuiran, a ta disciplina vam može pomoći da od svog intuitivnog dela

zatražite i dobijete usmerenje.

99 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page