top of page

Programi i edukacije

UNUTRAŠNJI GLAS

Svaki čovek na planeti Zemlji poseduje pet čula, a o šestom čulu, našoj intuiciji, malo se zna, iako se sve više govori. Ne postoji osoba koja ne koristi ovu sposobnost, svesno ili nesvesno, samo je pitanje u kojoj meri i koliko je to korišćenje zastupljeno u njenom svakodnevnom životu.  
Deca spontano koriste intuiciju, šta više, ona je kod njih zastupljenija nego logičko razmišljanje. Intuicija kod dece se spontano manifestuje, a u početku je roditelj je taj koji dete usmerava na razvoj intelektualnih sposobnosti a kasnije, u detinjstvu, to će činiti obrazovni sistem i okruženje. Ono što je jasno je da se mi rađamo sa tom sposobnošću! Dalje, kroz život, učimo na koji način ćemo koristiti našu intuiciju, poznatiju kao naš UNUTRAŠNJI GLAS.

love-meditation-bubbles-16-9-1200.jpeg
bottom of page