top of page
Space

Energetski detoks

Čovek prirodno teži harmoniji, kako unutar sebe tako i u materijalnom svetu. Kada svesno prihvati da je ta harmonija kojoj toliko teži njegov izbor, onda, uz jasnu nameru, posvećenost i trud, može lako i uspešno postići harmoniju u svakodnevnom životu. Vreme u kojem mi živimo je veoma uzbudljivo i puno promena. Zbog nas samih i našeg okruženja prirodno se pojavila potreba da očistimo i harmonizujemo sva četiri aspekta našeg postojanja: mentalni, emotivni, telesni i duhovni. Drugim rečima, savremeni čovek ima prirodnu potrebu da se izrazi i ostvari kao celovito biće. I to jeste moguće! Međutim, tek kada očisti i harmonizuje sva četiri aspekta, čovek dolazi do svoje celovitosti.


U ovom programu ćemo se dotaći svakog od navedenih aspekata.


Mentalni ili umni aspekt predstavlja naš intelekt. Sastoji se od naših misli, stavova, verovanja i uverenja. U njemu se nalazi naša sposobnost da mislimo i zaključujemo i on može biti naš najbolji prijatelj ili najgori neprijatelj – izbor je naš.


Emocionalni aspekt predstavlja našu sposobnost da iskusimo i osetimo život. Ovaj aspekt je uslov da uspostavimo odnose na nivou osećanja sa drugima i sa svetom oko nas, kao i sa nama samima. To je deo nas koji najbrže uči kroz odnose sa drugima. Harmonizacijom i čišćenjem emocionalnog nivoa našeg bića, dajemo priliku sebi da na nivou emocija i osećanja doživimo najširi spektar ljudskog iskustva.


Telesni aspekt uključuje našu sposobnost da preživimo i napredujemo u materijalnom svetu. Kada razvijamo naš fizički aspekt, tada vodimo računa o našem telu, osluškujemo šta nam ono govori i koje su njegove potrebe. Telo je instrument koji će nam uvek nepogrešivo pokazati koji još aspekti našeg bića nisu harmonizovani te da im je potrebna dodatna nega i posvećenost.


Duhovni aspekt je naša unutrašnja suština. Naša svesnost se razvija na našem duhovnom nivou bića, ali sa nama komunicira kroz naše telo. Duhovni aspekt obezbeđuje temelje za razvoj svih ostalih nivoa. Duhovni aspekt nam omogućava da osetimo i vidimo dublje našu životnu svrhu.


Zapadna kultura je uglavnom usmerena na razvoj mentalnog i fizičkog aspekta. Kao posledicu takvog razvoja, dobili smo brz tehnološki razvoj i ostvarili smo veliki napredak na fizičkom planu. Nažalost, velikim delom smo odbacili rad na razvoju našeg emocionalnog i duhovnog aspekta. Na duhovnom aspektu je zapadna kultura lišena osećaja svrhe, gubi se veza sa prirodom i osećaj međusobne povezanosti sa svim živim bićima. Emocionalno smo izgubili osećaj da negde pripadamo, izgubili smo osećaj za porodicu i zajednicu.


Harmonizacija i čišćenje ova četiri aspekta je najveća avantura savremenog čoveka i istinski zadatak za ceo život. Kada jednom prihvatimo da je ovo putovanje a ne cilj, biće nam lakše da se nosimo sa izazovima na tom putovanju. Ono što nam je potrebno na tom putovanju je veliko strpljenje i velika saosećajnost, a nadasve prihvatanje sebe u celokupnom procesu harmonizacije i čišćenja sva četiri aspekta našeg postojanja. I naravno, potrebna nam je zahvalnost za iskustvo i svesnost da će nam to poboljšati kvalitet života. Jer život sam po sebi je naš najbolji učitelj, on nas vodi i gura u smeru u kom treba da idemo. 

 

Program se sastoji od minimum 3 do maksimum 6 sesija. Broj sesija zavisi od potreba klijenta i utvrđuje se na licu mesta, nakon prve sesije. Sesije će biti raspoređene u vremenske intervale koji odgovaraju i prijaju potrebama klijenta.

U vezi ostalih pitanja možete (me) kontaktirati

bottom of page