Isceljivanje prošlosti – kreiranje budućnosti

Program “Isceljivanje prošlosti – kreiranje budućnosti” kreiran je za vas koji želite da dođete do uzroka problema, iscelite onaj momenat kada je on započeo ili onaj trenutak kada se desilo traumatično iskustvo.

Taj momenat se u većini slučajeve nalazi u vašem prošlom životu. Ceo proces isceljivanja se dešava na nivou duše, a u toku tretmana se spušta i na vaše ostale nivoe (emocionalni, mentalni, telesni). Tokom ovog putovanja imaćete dosta uvida i AHA momenata vezanih za temu ili problem koji želite da rešite.

Kada iscelite uzrok problema onda ste spremni da kreirate pozitivne dogadjaje i svoje želje za budućnost.

Ceo program je jedno zanimljivo, interaktivni i nežno putovanje kroz vreme i dimenzije. Vodim

vas korak po korak, zajedno sa vašim višim ja, na jedno dinamično i interaktivno putovanje. Sve

vreme ovog putovanja vi ste budni i svesni, skroz bezbedni i sigurni, a opet potpuno opušteni i relaksirani u dubokom meditativnom stanju svesti. Vaša intuicija će biti jedan od vodiča,a  vaša mašta i kreativnost podrška na ovom putovanju.

Energija isceljenja će prolaziti kroz celo vaše telo. Bez obzira što se isceljenje dešava u nekom drugom vremenu i dimenziji, vi ćete sve to percipiratii u sadašnjem trenutku, kroz senzacije u telu. Na ovom putovanju vreme ne postoji, sve se dešava u sada i ovde.

Zašto je važno isceliti prošlost?

U toku procesa isceljivanja i putovanja kroz prošli život, srešćete se sa svojim prošlim ja i prošlim ja drugih osoba koji su direktno ili indirektno učesnici u rešavanju uzroka vašeg problema ili teme. Isceljivaćete svoje prošlo ja i učiti ga vrlinama ili osobinama koje vi sada živite. Isto tako ćete isceljivati i prošla ja svih bitnih aktera u tom prošlom životu. Vaše više ja će vas voditi kroz ceo proces, zajedno sa vašom intuicijom.

Prevaziđeni problem iz prošlog života ne može se ponavljati u ovom.

Vaše više ja je vaš najveći nivo svesnosti, nalazi se unutar vas i vidi se kao božanska iskra. Ono je sveopšti duh u vama samima. U svakoj ćeliji vašeg fizičkog i duhovnog bića postoji ova

božanska iskra, koja sadrži unutarnju božansku svest. U prvi mah vaše više ja će vam se prikazati u onom obliku koji vi možete u tom trenutku da percipirate. Ono što je bitno jeste da se prepustite i da se ne naprežete da ga jasno vidite, nego da intuitivno osetite njegovu energiju i prisustvo.

Potrebno je da date svom umu i svom egu potvrdu o postojanju višeg ja, da bi taj deo vas bio u miru tokom prolaska kroz proces isceljivanja.

Bez obzira koliko je teška trauma ili tema koja treba da se isceli, vi nećete biti u potpunosti

uvučeni u tu traumu. Bićete u mogućnosti da vidite, čujete, osetite i spoznate sve što se dešava

tokom procesa isceljenja, ali nećete ponovo prolaziti kroz nju. Vaš zadatak je da se u potpunosti otvorite da budete najbolji mogući kanal za isceljujuću energiju. Vi ste u stvari u toku ovog procesa najbitnija spona između energije isceljenja koja dolazi iz samoga izvora, boga, i vašeg prošlog ja koje je doživelo povredu ili traumu.

Isceljujući prošlost pravite više prostora za kreiranje svoje budućnosti.

Tokom ovog putovanja u prošlost, isceljivanjem se oslobađate svega što vas je sputavalo da lako i radosno živite sadašnji trenutak. To vam daje prostor da se otvorite za nove mogućnosti i prilike u budućnosti.